Educatie

Gastlessen over egels

De egelopvang Zoetermeer heeft speciale vrijwilligers die egellessen geven op basisscholen  (groepen 1 t/m 8). De gastdocent van de Egelopvang geeft een gastles van ca 1 uur over de egels.

Educatie over egels

Aan de hand van lesmateriaal vertelt zij over de bouw van de egel, de egels van geboorte tot het moment dat ze het nest verlaten, hoe overleeft de egel in de natuur en in de stad en wat gebeurt er allemaal op de egelopvang. De kinderen wordt verteld wat zij voor de egel kunnen doen om hun leefgebied te verbeteren en de egel helpen te overleven. I.v.m. wetgeving wordt er geen levende egel meegenomen naar de klas. Wel kunnen de kinderen een opgezette egel van heel dichtbij bekijken.

Docenten die een egelles willen aanvragen kunnen dit doen via info@egelopvang.nl
Overige egellessen

Voor de egellessen brengen wij een vergoeding in rekening:
Lessen in de klas binnen Zoetermeer            € 25,00 per les
Lessen in de egelopvang                                   € 25,00 per les
Lessen in de klas buiten Zoetermeer             € 25,00 per les plus reiskosten

Rondleidingen

Voor diverse verenigingen (bijv. scouting) worden er rondleidingen verzorgd.
Voor particulieren bestaat ook de mogelijkheid om de opvang te bezoeken incl. een rondleiding.
Als u een rondleiding wil aanvragen kan dat via ons email-adres: info@egelopvang.nl
Ook worden er regelmatig bejaardentehuizen, verpleeghuizen en instellingen bezocht.

Het aanvragen van zo’n egelpraatje in tehuizen/instellingen kan via ons email-adres: info@egelopvang.nl

Spreekbeurten

Voor je spreekbeurt kun je bij ons een leskist of opgezette egel lenen.
Wij vragen hier wel borg voor, 20,- euro per leskist of per egel.