Verantwoording

Stichting Egelopvang Zoetermeer e.o. is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN / fiscaalnummer : 803233309

De Stichting Egelopvang Zoetermeer werkt enkel met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.


Downloaden (PDF, Onbekend)