Verantwoording

Stichting Egelopvang Zoetermeer e.o. is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN / fiscaalnummer : 803233309

De Stichting Egelopvang Zoetermeer werkt enkel met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed.

Balans en resultatenrekening 2015

Downloaden (PDF, Onbekend)

Balans en resultatenrekening 2014

Downloaden (PDF, Onbekend)