Vrijwilligers

Circa 50 vrijwilligers zetten zich in voor de verzorging van de hulpbehoevende egels. Iedere dag komt er een ploeg vrijwilligers naar de egelopvang om de egels te verzorgen.

Vrijwilligers verrichten allerlei werkzaamheden, zoals:

 •  schoonmaken van de hokken, voer- en drinkbakken
 •  egels wegen en bijzonderheden noteren op de status van de egel
 •  aanvullen van de voorraden lapjes, kranten, schoonmaakmiddelen en    krantensnippers die nodig zijn om de egels te verzorgen
 •  medische verzorging
 •  mestonderzoek
 •  inkoop van winkelspullen, huishoudelijke artikelen, voer enz.
 •  voorlichting geven, gastlessen en rondleidingen verzorgen
 •  egelvilla’s maken (duurzame winterverblijven voor egels in gesloten tuinen)
 •  onderhoudswerkzaamheden op de opvang
 •  onderhoud website
Wilt u ons helpen?

Als u ons team wil komen versterken kijk dan onder vacatures.
We hebben een leuke vrijwilligersploeg. En er is regelmatig ergens een plek op te vullen.

Als u ons op een andere wijze wil helpen kan dat natuurlijk ook.

 • Voor het inrichten van de hokken maken we gebruik van kranten.
 • Ook lappen, handdoeken, lakens enz. zijn altijd welkom, hiervan knippen we kleine stukken die we gebruiken als poetsdoekjes om op een hygiënische manier de hokken schoon te maken.
 • Op ons terrein bevinden zich enkele papiercontainers.Van het geld dat wij krijgen voor het oud papier,kunnen we weer voeding en medicijnen kopen.