Soorten

De egel (Erinaceus europaeus) behoort tot de familie der Erinaceidae, orde insectivora (insekteneters), een zeer primitieve groep zoogdieren. Egelachtigen leven al 50 miljoen jaar op aarde en voorgangers van onze  huidige egel bestaan al tussen de 15 en 20 miljoen jaar. Egels komen voor in Europa, Azië en Afrika.

Stekelegels

Enkele Stekelegelsoorten zijn:

 • De Langooregel (Hemiechinus auritus) leefgebied Azië, met name in woestijnen en steppegebieden
 • De Algerijnse egel (Atelerix algirus) komt voor langs de Mediterrane kust van Noordwest-Afrika, van Noord-Libië tot Zuid-Marokko . Hij  heeft grotere oren dan “onze” egel en hij heeft een witte buik en een wit gezichtsmasker
 • De Witbuikegel (Atelerix albiventris)
  Deze soort komt zeer algemeen voor in een groot gedeelte van Afrika ten zuiden van de Sahara.Hij is kleiner dan de Europese egel en dankt zijn naam aan de zachte witte vacht op de buik en in het gezicht. Een ander kenmerk is dat hij in tegenstelling tot de andere egelsoorten maar 4 tenen heeft in plaats van 5. (N.B.zie artikel hieronder)
 • De Oost-Europese egel (Erinaceus Roumanicus)
  Deze egel is op zijn borst en buik veel lichter dan de West-Europese egel.
 • De West-Europese egel (Erinaceus europaeus)
  Onze egel met zijn bruine of grijze buik en donkere borstvlek is te vinden vanaf Zweden en Noorwegen tot aan de rivieren de Oder en de Neisse in Duitsland. In dit gebied bevindt zich de overlap tussen de West-Europese egel en de Oost-Europese egel.
Witbuikegels

De laatste maanden krijgt onze opvang regelmatig vragen over witbuikegels. Dat is geen inheemse soort en deze egel wordt dan ook niet door onze opvang opgevangen. De witbuikegel komt van oorsprong in Afrika voor en wordt in de Verenigde Staten, Canada, maar ook wel in Nederland als huisdier gehouden. Deze egels verdragen geen temperaturen onder de 15oC . Ze mogen dus nooit ‘losgelaten’ worden in de Nederlandse natuur.

De Minister van Economische Zaken heeft laten onderzoeken welke dieren geschikt zijn om als huisdier gehouden te worden. Op basis van het onderzoek is een lijst gemaakt van zoogdieren die als huisdier gehouden mogen worden. Die lijst heet de positieflijst en gaat voor iedereen gelden. Op de lijst komen ook dieren die alleen onder bepaalde voorwaarden gehouden mogen worden. Het is de bedoeling dat de positieflijst op 1 juli 2014 van kracht wordt. De Tweede Kamer moet nog instemmen met de regeling. In een later stadium worden ook positieflijsten gemaakt voor reptielen en vogels. De witbuikegel staat niet op de positieflijst. Voor de zoogdieren die niet op de positieflijst staan, maar wel al in Nederland gehouden worden, komt een een overgangsregeling. Dat geldt dus ook voor de witbuikegel. De overgangsregeling houdt in: De eigenaar van een zoogdier dat niet op de positieflijst staat, mag dit dier houden totdat het overlijdt. De houder moet kunnen bewijzen dat het dier al in leven was toen de positieflijst van kracht werd. Er komt een fokverbod voor zoogdieren die niet op de positieflijst staan.

Haaregels

Deze egels zijn stekelloos . Zij leven voornamelijk in Zuidoost Azië. Ze kwamen oorspronkelijk ook in Europa voor, maar zijn verdrongen door de stekel-egels.

Egelachtigen

Hiervan kennen we met name:

 • Het stekelvarken
 • De Australische mierenegel
 • De Tenrec
Albino-egels

Albino-egel

OPROEP
In Nederland lopen hier en daar albino-egels rond. Het zijn “gewone” egels (Erinaceus europaeus) maar dan met een genetische afwijking namelijk het ontbreken van pigment.
Mochten er mensen zijn die een albino egel gezien/gevonden hebben of er een foto van hebben of nadere vragen willen stellen, dan kunnen ze contact opnemen met Steven Jansen: albinoegel@gmail.com

Met deze gegevens kunnen we de in de toekomst weer een overzicht maken om meer inzicht te krijgen over hoe en waar albino egels in Nederland voorkomen.
Wilt u nóg meer weten over albino-egels (in Limburg), lees dan het Artikel uit het natuurhistorisch maandblad.

foto W. Vergoossen